Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 060

d9942652-2b3c-8793-15df-edba3dfbf4bd.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig