Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 061

86983507-6805-92d2-43d2-f11b666bb26e.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig