Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 067

553db62c-78e9-d2f4-82a1-1bf7c64a2ebf.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig