Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 071

c36fb105-a767-43f6-d6d1-54abdf3a3132.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig