Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 072

1e5f7412-f8de-4634-f9e7-1e443de2cf83.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig