Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 073

00d9d843-a47f-2848-34ec-60eb69f9ed69.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig