Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 074

7cd5ec87-b5da-ceee-a05e-6f09321c6788.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig