Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 074

11149322-06fc-2524-8653-de61277855d3.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig