Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 076

99a71734-6a90-3b85-91f7-e572e23115d7.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig