Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 076

4ec1e438-a9df-661b-61b6-f60df684b04d.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig