Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 075

220be839-34dd-14bf-f074-8c9c456b970b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig