Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 078

bca83657-992c-fcd6-492f-b70fd7a4ec72.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig