Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 080

cc56db12-be6d-3786-e224-af4cee24ac1c.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig