Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 080

088256bc-1fa3-9f92-4785-936e47620215.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig