Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 079

75c41b88-3cc3-9e09-18bc-216b68f6bedd.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig