Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 081

f3e4d3d2-0509-373f-f2c2-b82ddd2f00c4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig