Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 081

438256f5-d803-93a7-6104-083ff01ffc71.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig