Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 082

ab69540a-33b2-b8de-c2f7-3d14a23e8dc9.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig