Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 082

28cd2a09-9405-f579-2e52-1e4e168201f7.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig