Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 083

523ed5fe-74ab-5d32-1083-56ed3e656a36.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig