Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 084

6a36cb7b-5717-36f6-bffd-be3d16acf623.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig