Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 083

c7d67df0-596a-7350-c9f3-dd144ed045d4.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig