Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 085

727cc84c-985a-db06-bf0c-d09893979e18.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig