Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 088

09170b3a-904b-d9bf-42ea-f25b2dae69c2.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig