Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 090

f12f6889-cc57-e1d9-e290-02373bce6377.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig