Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 092

cd5fa004-0bbd-af68-f0f5-7b7feb5f4943.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig