Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 093

776d92a1-b027-d2ee-4f96-904d65ae9c62.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig