Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 093

cac4c82f-8666-07b4-bc63-b3475cf4a11f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig