Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 096

a47ad31e-279a-46fa-eb17-5b3107eb06ff.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig