Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 095

23c93820-f210-b981-2e7f-6b0e131dce22.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig