Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 097

525fbd21-a23a-82d3-b277-9afd98ea2840.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig