Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 099

57d6b6c4-684b-3849-5f58-3811eb2bd3ba.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig