Toonneel des Aerdriicx, ofte Nieuwe Atlas, dat is beschryving van alle landen. Nu nieulycx uytgegeven, door Wilhelm en Iohannem Blaeu - 100

5b653e8b-256d-7799-ae3c-f5c535912d77.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig