Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 105

8281c4e1-ca38-214b-2dbf-4ad9bf5d93e5.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig