Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 108

5721d41c-0ffa-e587-e44e-4e260b5ef2dc.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig