Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 012

214f46d9-e2ac-aa6d-f750-26c1fa04ac64.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig