Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 113

84f90498-be45-80ac-5e54-063526a22516.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig