Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 120

a593c2ac-641f-db36-2b62-950ec38dd170.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig