Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 135

88140055-65b6-dc3a-4405-7f007839bb2b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig