Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 137

85fc0892-a016-e9fa-fdb4-2023df3a4160.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig