Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 015

36ef931b-2678-ad91-a790-0672a9b82f49.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig