Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 148

5164fe81-6eb5-f52a-4505-92c55c99e7dc.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig