Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 150

c4df705a-c17c-8579-44f0-46829b24214f.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig