Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 016

8044f34a-8984-5b10-ef08-35257ac7c781.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig