Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 156

84711f2c-7475-ed2f-fa29-3d821fcb845b.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig