Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 166

b44a5528-7a08-6cb1-d2f4-e7f5018fda85.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig