Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 018

4c9f49e8-e66c-3e7f-2752-e1ee10ef9446.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig