Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 178

1c5210ba-5fc5-ac40-4715-00a23f04fb17.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig