Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 179

379c7426-30f0-f9e7-d4d0-69b68efd7bc9.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig