Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 019

b1a65b58-cf34-4b7c-bd59-755f91f2dcce.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig