Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 182

c9973961-b8ba-0180-ba5f-256e3d282d17.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig