Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 183

bf2ec4ad-069c-2c7b-bfc3-02d709823147.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig