Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 020

136b1c53-fe79-8a5a-7d8a-361189ee0e23.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig