Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 023

594d68ad-f042-d70e-2184-e4757d408059.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig