Seste deel van de Nieuwe Atlas oft Toneel des Aerdrijcx, uytgegeven door Joan Blaeu - 024

ce046c6a-6055-aff4-f047-efd18d44c340.jpg

Om deze applicatie goed te kunnen gebruiken zijn Flash en javascript nodig